Fondsmidler

Via tilskud fra en række donorer har Støtteforeningen for Øernes Højskole Sejerø kunnet gennemføre Fase 1 af et projekt, der renoverer, isolerer og energiforbedrer de gamle vandskadede bygninger, der tidligere har huset både skole og lejerskole på Sejerø. Målet er at gøre dem til ramme om Øernes Højskole Sejerø´s
kurser og andre aktiviteter, der formidler viden og læring om bæredygtigt iværksætteri, der bygger på øernes o.a. yderområders værdier og potentialer.
Desuden vil skolen vil kunne fungerer som lokalt samlingssted. Det bliver igen muligt for lokale foreninger, institutioner og private at leje lokalerne – og de vil kunne supplere det eksisterende kulturhus og det nye Sejerøhuset ved større events på øen.
Fase 1 har gjort skolen funktionsdygtig til kursusvirksomhed, overnatning og bespisning for 10 personer. Når Fase 2 og 3 er gennemført vil skolen kunne rumme op til 20 overnattende personer. Ombygningen gennemføres efter
principper for bæredygtigt byggeri, så rammerne afspejler det ide- og værdigrundlag højskolen bygger på.
For Sejerø betyder projektet både nye- og fastholdte arbejdspladser i forbindelse med højskolens drift og undervisning – og flere besøgende og overnattende gæster.

Følgende har støttet projektet:

Erhvervsministeriets Landdistriktspulje Ø-støtte

LAG Småøerne

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development#ruraldevelopmentfundsandprogrammes

Kalundborg Kommune

Artikler

9. – 11. oktober 2020 afholdt vi en vellykket Korworkshop under ledelse af Connie Koch Rasmussen.

Se nedenstående artikel om sangens og musikkens positive indvirkning på mennesket.

Artikel om korsang

På Højskolens kurser kredser vi om emner, der vedrører de 17 Verdensmål.
www.verdensmaalene.dk  

Der er brug for at nytænke nybyggeri og renoveringer på en bæredygtig måde, og der er brug for at gentænke de gamle håndværk.

Et af Højskolens kurser hedder: bæredygtige skabelser i Hus og havenes kurser Der er brug for at genoplive de gamle håndværk.

Der er brug for vores håndværk

Øernes Højskole ønsker også at sætte fokus på den stigende affolkning af småøerne og landdistrikterne.
Ø kultur

 

Midler fra Kulturkassen i Kalundborg Kommune

Vi har fået kr. 10.00 fra Kulturkassen i Kalundborg Kommune, så vi kan få fremstillet en film om Højskoledagen den 7. juli.

Filmfotograf Marie Trolle, som også har lavet film fra Sejerø Skole og fra vores Højskoleuge i 2015 kommer og filmer.

Filmen skal dokumentere de gode fortællinger, der findes og skabes om Sejerø til brug for fremtidig udvikling på øen.

Den bliver lagt in d på Hjemmesiden.