Midler fra Ø støtten

Vi har fået midler fra Ø støtte ordningen under Ministeriet fro By, Bolig og Landdistrikter til ombygningen af Højskolen