Fondsmidler

Støtteforeningen for Øernes Højskole Sejerø har fået støtte til istandsættelse og ombygning af Øernes Højskole Sejerø (den tidligere lejrskole på Sejerø) i perioden 2019-2020 fra:
Erhvervsministeriets Landdistriktspulje Ø-støtte

LAG Småøerne

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development#ruraldevelopmentfundsandprogrammes

Kalundborg Kommune