Bliv medlem

I henhold til de seneste vedtæger er Højskolen omdannet til en almindelig forening.

Vedtægterne ses her på Hjemmesiden.

Vedtægter for foreningen Øernes Højskole Sejerø april 2018

For at blive medlem af foreningen kan du henvende dig til kasserer for Bestyrelsen for Øernes Højskole Henry Larsen, Mastrupvej 67, 4592 Sejerø eller mail til: henry.larsen.4592@gmail.com

Medlemsskab koster kr. 100,00 årligt.

Beløbet bedes – med angivelse af navn – indbetalt til Øernes Højskoles konto: Reg.nr. 0520 kont. nr. 0000540119,  kontant til Henry Larseneller mobilpay 69435.