Småøerne – hvad skal vi med dem?

Småøerne – hvad skal vi med dem?
11. august – 14. august 2020

Pris: 3000 kr. 

Program og tilmelding:
På kurset bliver spørgsmålet om Småøernes styrker, potentialer, og udviklingsmuligheder fremlagt og debatteret. Ø-filosof Jørgens Rasmussen og Ø-sociolog Jens Vesterskov Andersen vil guide føre jer gennem nogle dage med spændende oplæg, worskhops og fælles debatter, hvor vi vil bruge hele Sejerø som pædagogisk ramme.
Målgruppen er alle med interesse for Småøernes og deres særlige kultur og identitet. På småøerne spiller sociale netværk en stor rolle. Alle er involveret i at få øen til at fungere og overleve. Disse kvaliteter vil vi undersøge og bruge som eksperimentarium for at udvikle nye og bæredygtige løsninger.

Tirsdag den 11. august:
10.50:
Ankomst til Sejerø med færgen.
I bliver modtaget og transporteret ud til Højskolen. Indkvartering.
11.15: Formiddagskaffe og introduktion til ugen v. Jørgen og Jens
12.00:Frokost
13.00 – 16.00: Oplæg
Ø-skabet og dets virkelighed, værdier og
dannelses muligheder  v. Jørgen Rasmussen.
Tur til Revet
Jørgen og Jens walk and talk´er om dagens oplæg og hvad der ellers kommer op
Vi har kaffen med på tur
16.00 – 17.00: Oplæg
Småøerne i det senmoderne vesten – om valg og fravalg v. J
ensVesterskov
18.00: Aftensmad
19.30: Aftenprogram
Vi viser en Ø Film

Onsdag den 12. august
8.00 – 9.00: Morgenmad
9.00 – 9.30: Sang og dagens ord
9.30 – 11.00: Oplæg
Den danske selvforståelses dynamik – størrelser og grænser –
historiens og nutidens værdimæssige valgmuligheder v. Jørgen Rasmussen
11.00 – 12.00: Samtale om småøernes bæredygtige udviklingsmuligheder
12.00: Frokost
13.00 – 15.00: Oplæg
En historisk analyse af småøerne i Danmark v. Jens Vesterskov
15.00: Kaffepause
15.30 – 17.00: Tur til fyret
Vi walk and talk´er om dagens oplæg, og hvad der ellers kommer op

18.00: Aftensmad
19.30: Aftenproram
Acton Friis´ rejser på de danske småøer v. Jens Vesterskov 

Torsdag den 13. august:
8.00 – 9.00: Morgenmad
9.00 – 9.30: Sang og dagens ord
9.30 – 11.00: Oplæg
Småøerne i det senmoderne vesten – om valg og fravalg v. JensVesterskov
11.00 – 12.00: Oplæg
Stedets og rummets sociologi – mod en teoretisk lære om
landsamfundenes udviklings potentialer og  muligheder v. Jens Vesterskov
12.00: Frokost
13.00 – 17.00: Workshop
Vi opstiller et
problem værksted, hvor vi får ugens oplevelser i
spil for at skabe input til nye bæredygtige ø samfund.
18.00: Aftensmad
19.30: Aftenprogram
Aftenhygge – musik  ø musik– oplæsning  ø litteratur- forundring evt. ekskursion til kirke eller kulturhus

Fredag den 14. august:
8.00 – 9.00:
Morgenmad
9.00 – 10.30: Sang og ”øsom” afslutning
11.15: Afgang med Sejerøfærgen

 

 

 

 

 

“22-år og alligevel verdensklog – Selv ville Jens Westerskov Andersen nok finde en mere ydmyg måde at præsentere sig selv på, men beskrivelsen rammer næppe helt ved siden af skiven”, skriver Fyens.dk.

 

 

Jens Westerskov Andersen er uddannet sociolog fra Ålborg Universitet. Han har skrevet speciale om de små øer, og har indgående beskæftiget sig med dette også i sit efterføgende virke som foredragsholder. Han er født og opvokset på Lyø, og har der bidraget til at få fortalt gode historier om Ø livet og dets utallige muligheder. Han har været på Sejerø i 2019 på vores Højskoledag, hvor han for første gang var i en samskabende proces med Ø filosof Jørgen Rasmussen.

 

 

 

 

 

 

Jørgen Rasmussen – den eneste nulevende Ø filosof i Danmark. Jørgen har skrevet bogen “Fast Grund under fødderne»Fast grund under fødderne? – Ø-filosofiske pejlemærker«. Her stiller han skarpt på spørgsmå om småøernes særlige kendetegn og potentialer: Hvad er øer egentlig? Hvad kan de bidrage med? Og hvordan for man skabt en større dynamik mellem øer og fastland i Danmark?
“I en globaliseret verden, hvor alting går rigtig hurtigt, risikerer man, at flere mindre steder mister deres betydning – hvad enten det er decideret øer med vand omkring eller små bysamfund eller boligområder. Og derigennem stilles der ikke alene et spørgsmål i bogen om, hvor øerne er på vej hen, men også hvordan vi kan bruge tankegangen på øerne til at skabe et mere dynamisk Danmark”, siger Jørgen Rasmussen.
Jørgen har boet på Omø i 13 år og har ved flere lejligheder været inspirator med sine besøg på Øernes Højskole.

Tilmelding