Artikler

9. – 11. oktober 2020 afholdt vi en vellykket Korworkshop under ledelse af Connie Koch Rasmussen.

Se nedenstående artikel om sangens og musikkens positive indvirkning på mennesket.

Artikel om korsang

På Højskolens kurser kredser vi om emner, der vedrører de 17 Verdensmål.
www.verdensmaalene.dk  

Der er brug for at nytænke nybyggeri og renoveringer på en bæredygtig måde, og der er brug for at gentænke de gamle håndværk.

Et af Højskolens kurser hedder: bæredygtige skabelser i Hus og havenes kurser Der er brug for at genoplive de gamle håndværk.

Der er brug for vores håndværk

Øernes Højskole ønsker også at sætte fokus på den stigende affolkning af småøerne og landdistrikterne.
Ø kultur