Strik, syng, spis og vær glad. Lørdag den 3. september 15.00 – 17.00

Oplæg v. Dorte Rørman om evidensbaserede sundhedseffekter af kreativt arbejde.

Tid: Lørdag den 3. september 15.00 – 17.00
Sted: Øernes Højskole, Kongstrupvej 40, 4592 Sejerø
Pris: kr. 120,00 incl. kaffe og kage

Blåhvaler, strikketøj og bæredygtighed.
Hvordan hænger det lige sammen?
Det og meget andet kan I få svar på i løbet af eftermiddagen
Dorte Rørmann, som næste år laver strikke kursus på Højskolen,  kommer og giver oplæg om de evidensbaserede sundhedseffekter ved kreativt arbejde.
Det er et faktum, at det er sundt at strikke, såvel som det er sundt at synge.
Samtidig fortæller hun om sin bog R.E.D – en strikkeguide med inspiration fra naturen og truede dyrearter. http://www.rescueendangeredbydesign.dk/
Formålet med eftermiddagen er at give inspiration til, hvordan vi kan forbedre vores egen mentale sundhed gennem det at have en passion, men også løfte blikket for hvilke små og store skridt, vi kan tage for en mere bæredygtig verden.
Oplægget er samtidig en teaser til et kommende kursus om strik med inspiration fra naturen på Øernes Højskole Juni 2023.

Dorte Rørmann  www.dorteroermann.dk
Dorte er uddannet sygeplejerske og har været leder i sundhedsvæsenet i mange år, bl.a. som sundhedschef i en kommune.
Hun er nu selvstændig og underviser flere slags hold bl.a. indenfor bevægelse og naturtræning.
Derudover arbejder hun med evidensbaserede sundhedseffekter af kreativt arbejde, og  medforfatter til strikkeguiden R:E:D

 

 

KAN ARKITEKTUR FORANDRE VERDEN? Mandag den 29. august v. arkitekt Jan Gehl

Foredrag med Jan Gehl mandag 29. August 2022 Kl.19.00

Foredraget foregår enten på Øernes Højskole, Kongstrupvej 40 eller
i SejerØhuset på Havnen.

Det koster 120 kr. incl. kaffe og kage at deltage.

Tilmelding er nødvendig, da vi skal vide, hvor mange vi skal skaffe stole og kaffe til.

Skriv til dittewest@dittewest.dk eller ring på tlf. 61603473

Jan Gehl, Professor, Arkitekt m.a.a.
Efter 60 år som aktiv arkitekt og byplanlægger med
opgaver over hele Verden diskuteres spørgsmålet om, hvordan, hvorfor og for hvem arkitekturen kan forandre Verden?

 

Fondsmidler

Via tilskud fra en række donorer har Støtteforeningen for Øernes Højskole Sejerø kunnet gennemføre Fase 1 af et projekt, der renoverer, isolerer og energiforbedrer de gamle vandskadede bygninger, der tidligere har huset både skole og lejerskole på Sejerø. Målet er at gøre dem til ramme om Øernes Højskole Sejerø´s
kurser og andre aktiviteter, der formidler viden og læring om bæredygtigt iværksætteri, der bygger på øernes o.a. yderområders værdier og potentialer.
Desuden vil skolen vil kunne fungerer som lokalt samlingssted. Det bliver igen muligt for lokale foreninger, institutioner og private at leje lokalerne – og de vil kunne supplere det eksisterende kulturhus og det nye Sejerøhuset ved større events på øen.
Fase 1 har gjort skolen funktionsdygtig til kursusvirksomhed, overnatning og bespisning for 10 personer. Når Fase 2 og 3 er gennemført vil skolen kunne rumme op til 20 overnattende personer. Ombygningen gennemføres efter
principper for bæredygtigt byggeri, så rammerne afspejler det ide- og værdigrundlag højskolen bygger på.
For Sejerø betyder projektet både nye- og fastholdte arbejdspladser i forbindelse med højskolens drift og undervisning – og flere besøgende og overnattende gæster.

Følgende har støttet projektet:

Erhvervsministeriets Landdistriktspulje Ø-støtte

LAG Småøerne

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development#ruraldevelopmentfundsandprogrammes

Kalundborg Kommune

Artikler

9. – 11. oktober 2020 afholdt vi en vellykket Korworkshop under ledelse af Connie Koch Rasmussen.

Se nedenstående artikel om sangens og musikkens positive indvirkning på mennesket.

Artikel om korsang

På Højskolens kurser kredser vi om emner, der vedrører de 17 Verdensmål.
www.verdensmaalene.dk  

Der er brug for at nytænke nybyggeri og renoveringer på en bæredygtig måde, og der er brug for at gentænke de gamle håndværk.

Et af Højskolens kurser hedder: bæredygtige skabelser i Hus og havenes kurser Der er brug for at genoplive de gamle håndværk.

Der er brug for vores håndværk

Øernes Højskole ønsker også at sætte fokus på den stigende affolkning af småøerne og landdistrikterne.
Ø kultur