CV´er for bestyrelsen

1. Formand Ditte West:
DW er født i 1951. Uddannet lærer fra Statsseminariet på Emdrupborg i 1981. Hun har det meste af sit arbejdsliv arbejdet med revalidering og specialundervisning – i 16 år som for-stander for en virksomhed for unge på kanten af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. I den forbindelse har hun oprettet og drevet fire afdelinger i Frederiksborg Amt, som alle har haft økologisk cafédrift, økologisk gartneri og  virksomhedstænkning som omdrejnings-punkt. DW har selv været på højskole og i en periode undervist på en højskole for udviklingshæmmede. Hun har lederuddannelse, uddannelse som PAS-konsulent (et pædagogisk afklaringssystem), organisationskonsulent og narrativ coach.  DW arbejder nu som privat konsulent indenfor disse områder. DW har siden 1998 haft sommerhus på Sejrø, og har fra 2009 – 2012 været fastboende på Sejerø. Hun har medvirket til etablering og afholdelse af Sejerøfestival. DW har siden 1975 været optaget af bæredygtighed og er praktiserende økolog, entusiastisk køkkenskriver og brødbager

2. Næstformand Janus Hecht
JH er født i 1981 og er uddannet Cand.merc. (filosofi) fra CBS med valgfag i filosofi og sociologi fra KU og DPU. Janus har tidligere bl.a. arbejdet med kunst og læring på Aalborg Universitet og som skiinstruktør i en række lande. I dag fungerer han som uddanner af danske skiinstruktører på kurser i Østrig. Til daglig arbejder han med bæredygtighed i konsulentvirksomheden Minor Change Group, som har specialiseret sig i cirkulær økonomi og blandt andet laver bæredygtighedsprojekter på Samsø. Derudover sidder han i bestyrelsen i NGO´en CradlePeople, som promoverer idéer og løsninger til et affaldsfrit samfund, hvor ressourcerne kan cirkulere og skabe værdi igen og igen. JH har selv været på efterskole og på (ski)højskole, og er i øjeblikket engageret i opstarten og udformningen af en ny skilinje på Sportsefterskolen SINE. Sejerø, hvor han har kommet jævnligt gennem hele sit liv, har en stor plads i JHs hjerte og han ynder at komme til øen som sommerhusgæst, så ofte som muligt.

3. Kasserer Henry Larsen
HL er født i 1945 og opvokset på Sejerø. Efter syv års skolegang var han på efterskole og ude at tjene. HL har gennemført landbrugsskole og taget “Det grønne bevis”. HL har været ulandsfrivillig i Indien i tre år som rådgiver i pasning af malkekvæg. Siden 1972 HL han været landmand på Sejerø. Som ung og yngre var han meget aktiv i ungdomsarbejdet på Sejerø, om sommeren som træner for piger i håndbold og drenge i fodbold, om vinteren trænede han drenge i gymnastik. HL har været formand for Sejerø Beboerforening siden 1976. HL var initiativtager til en arbejdsgruppe om vindmøller og blev første formand for Sejerøs Mølle-laug. HL var næstformand for Sammenslutningen Af Danske Småøer i syv år, derefter for-mand i 20 år. I 2001 samarbejdede HL med formanden for de svenske skærgårdsøer om at samle de europæiske småøer. Det resulterede i stiftelsen af European Small Islands Network (ESIN). I den forbindelse har han besøgt og deltaget i møder på adskillige af Europas småøer.

4.  Medlem Lauritz Rask

5. Medlem Anna Michelsen

6. Medlem Niels Lolle
NL er født i 1946. Han har svendebrev som bådebygger fra Walsteds Bådeværft på Thurø. Har undervist under aftenskoleloven i bådebygning i Værløse og Frederiksberg Kommune. Derefter uddannet som lærer fra Københavns Dag- Og Aftenseminarium. Har i 32 år  undervist Psykisk handicappede på et behandlingshjem. Han har altid været fascineret af hav og maritime miljøer, er ivrig bruger af primært danske farvande, dels for sejl, dels i kajak. Han har været mangeårig formand for Gadevang Beboerforening og bestyrelsesmedlem og primus motor ved retableringen af et nu velfungerende forsamlingshus samme sted. Aktiv billedkunstner de sidste 40 år. Sejerø står mit hjerte nær. Kommer meget ofte til øen.
Er og har i adskillige år været selvbygger på et sommerhusprojekt ved Gniben Strand.

8. Medlem Jens Hviid
JH er født i 1942 i Horsens. Han er handelsuddannet, har arbejdet som chef i forskellige funktioner i IT branchen gennem små 30 år. De seneste 20 år som selvstændig konsulent og coach, primært for små og mellemstore virksomheder, baseret på koncepter til forbedring af det Personlige Lederskab. I samme periode har han desuden løst opgaver i 3.die verdens Lande, samt de fleste østlande som rådgiver omkring strategier, primært for implementering af IT.
Har siden 2001 frekventeret Lydebjergvej 9 i mit minimale sommerhus. Herved har også jeg fået Sejerø ind under huden –  heldigvis! Både naturen, økologien og en vis bæredygtighed. Deltager ofte på sommerkurser på højskoler, primært Testrup Højslole.
Arbejder nu som frivillig rådgiver i Early Warning, samt næst formad i den velgørende organisation Verdens Børn,  der via fadderskaber støtter bæredygtig skolegang på 20 skoler i den skrøbelige del af verden.

Suppleant Torben EngbergUddannelse 1982 – 1982 Hospitalsportør uddannelsen. Københavns Kommune 1986 – 1989  Hf-enkeltfag. VUC København  1990 – 1995 Musikvidenskab. Københavns Universitet (Ikke færdiggjort)  2005 – 2009  Systemisk Coach og Supervisions Uddannelse. Humantouch
Erhvervserfaring 1980 – 1980 Pakkemedarbejde Skamstrup brødfabrik. 1980 – 1982 Rengøringsassistent Nordisk Droge København 1982 – 1985 Hospitalsportør Nørre Hospital/Plejecenteret Sølund 1991 – 1994 Teknisk studentermedhjælp Musikvidenskabeliginstitut Københavns Universitet 1993 – 2000 Musikskolelærer Gentofte musikskole 2000 –  Afd. Leder og souschef Rytmisk Center København (Aftenskole under folkeoplysningsloven)
Arbejdsrelaterede tillidsposter 1995 – 2000  Lærerrepræsentant Gentofte Musikskoles bestyrelse 2010 –  Aftenskole repræsentant i folkeoplysningsudvalget Københavns Kommune
Aktiv udøvende musiker  1982 – 2000  (Bl.a. The Poets, Martin Hall) 1998 – 1999 Kapelmester på Musikskole forestillingerne Grease og South Park The Musical 1999 – 1999   Kapelmester på teaterforestillingen ”Gud Bevare Danmark” af Ole Bornedal og Musik af Martin Hall, på Østre Gasværk.

Personlige interesser. • Håndværk og design i træ, metal og tekstiler. • Instrumentbyggeri • Eventplanlægning og afvikling, herunder budgetplanlægning, regnskab, fonds ansøgning, programplanlægning og sceneafvikling. • Madlavning og bagning • Undervisning og læring • Elektroniskmusik og lydskabelse (alt fra Musique Concrete over ambient til House musik)
Om mig Far til tre drenge, en hjemmeboende. Kæreste med Isabel Voss og papfar til tre piger.  Musiker på hobbyplan, hovedsageligt med elektronisk musik.  Sommerhus på Sejerø hvor jeg har mulighed for at udfolde alle mine interesser

 

 

.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.