EU Støtte

Øernes Højskole har modtaget støtte fra EU til “Øernes Højskole Sejerø – Nye rammer for bæredygtig omstilling og Ø Entreprenørskab – Fase 2”

Idéen er, ved at ombygge Den gamle Østre Skole på Sejerø, til en lille Ø Højskole, der ikke alene er en saltvandsindsprøjtning til samfundet på Sejerø, men som også ønsker at bidrage til at booste livskraft, iværksætteri og bæredygtig omstilling på andre småøer i Danmark såvel som i resten af Verden.

Øernes Højskole ønsker at bidrage til øget entreprenørskab, innovation og samvirke for bæredygtig forretningsudvikling på øer og i yderområder, og vi forventer, at vi på Sejerø kan generere faste arbejdspladser i form af forstander, rengøring og pedelfunktion.

Øernes Højskole ønsker både ved sin beliggenhed, sine rammer og sit indhold at medvirke til at skabe en bæredygtig, social- og erhvervsmæssig udvikling – herunder tilflytning, der bygger på øernes og landdistrikternes særlige kultur- og naturværdier. Vi ønsker at fremme forståelse af hvad bæredygtig praksis er/kan være – hos det enkelte menneske – og i fællesskaber. Højskolen vil bygge på ø-samfundenes særlige muligheder for at støtte dette fokus.

Projektet er støttet af “Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdi-strikterne: Europa investerer i landdistrikterne”.
Læs mere om Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)