Bliv medlem

Vedtægter 17.10.20

Højskolen har en skolekreds på over 100 medlemmer.

Som medlem af skolekredsen får du invitation til den årlige Generalforsamling, hvor du kan give din mening til kende og kommemed forslag til drift af Højskolen.

Som medlem får du også løbende information om skolens aktiviteter.

For at blive medlem af skolekredsen kan du henvende dig til kasserer for Bestyrelsen for Øernes Højskole Henry Larsen, Mastrupvej 67, 4592 Sejerø eller mail til: henry.larsen.4592@gmail.com

Medlemskab koster kr. 100,00 årligt.

Beløbet bedes – med angivelse af navn – indbetalt til Øernes Højskoles konto: Reg.nr. 0520 kont. nr. 0000540119,  kontant til Henry Larsen eller mobilpay 69435.