Småøerne – hvad skal vi med dem?

9. august – 13. august 2021

Pris: kr. 2600,00

På kurset bliver spørgsmålet om Småøernes styrker, potentialer, og udviklingsmuligheder fremlagt og debatteret. Ø-filosof Jørgens Rasmussen og Ø-sociolog Jens Vesterskov Andersen vil guide jer gennem nogle dage med spændende oplæg, worskhops og fælles debatter, hvor vi vil bruge hele Sejerø som pædagogisk ramme.
Målgruppen er alle med interesse for Småøernes og deres særlige kultur og identitet. På småøerne spiller sociale netværk en stor rolle. Alle er involveret i at få øen til at fungere og overleve. Disse kvaliteter vil vi undersøge og bruge som eksperimentarium for at udvikle nye og bæredygtige løsninger.

Mandag den 9. august:
Der ankommer færge til Sejerø kl. 14.00 og kl. 18.00.
I kan blive hentet ved færgen, hvis I ikke har bil med.
Indkvartering fra kl. 15.00.
18.30:               Aftensmad   

Tirsdag deb 10. august
8.00 – 9.00:     Morgenmad
9.00 – 10.00:   Introduktion til dagene ved Jens og Jørgen
10.00 – 12.00:
På tur med Henry for at finde de sande Ø værdier og Sejerøs identitet.
12.00:              Frokost
13.00–16.00:   Oplæg
Ø-skabet og dets virkelighed, værdier og
dannelses muligheder  v. Jørgen Rasmussen.
Derefter på tur, hvor Jørgen og Jens walk and talk´er om dagens oplæg, og hvad der ellers kommer op.
Vi har kaffen med på turen.
16.00 – 17.00: Oplæg
Småøerne i det senmoderne vesten – om valg og fravalg v.
J
ensVesterskov
18.00:              Aftensmad
19.30:              Aftenprogram. Vi viser en Ø Film

Onsdag deb 11. august
8.00–9.00: Morgenmad
9.00 – 9.30: Sang og dagens ord
9.30 – 11.00: Oplæg
Den danske selvforståelses dynamik – størrelser og grænser –
historiens og nutidens værdimæssige valgmuligheder v. Jørgen Rasmussen
11.00 – 12.00: Samtale om småøernes bæredygtige udviklingsmuligheder.
12.00: Frokost
13.00 – 15.00: Oplæg
En historisk analyse af småøerne i Danmark v. Jens Vesterskov
15.00: Kaffepause
15.30 – 17.00: Tur til fyret
Vi walk and talk´er om dagens oplæg, og hvad der ellers kommer op.

18.00: Aftensmad
19.30: Aftenproram
Acton Friis´ rejser på de danske småøer v. Jens Vesterskov 

Torsdag deb 12. august
8.00-9.00:     Morgenmad
9.00-10.00:     Sang og dagens ord
10.00 – 12.00
:  Oplæg og debat
Stedets og rummets sociologi – mod en teoretisk lære om
landsamfundenes udviklings potentialer og  muligheder v.
Jens Vesterskov
12.00:            Frokost
13.00-17.00: Workshop
Vi opstiller et
problem værksted, hvor vi får ugens oplevelser i
spil for at skabe input til nye bæredygtige ø samfund.
18.00:            Aftensmad
19.30:            Aftenprogram
Aftenhygge – ø musik– oplæsning  ø litteratur- forundring                            ekskursion til kirke eller kulturhus ??????

Fredag den 13. august:
8.00-9.00:   
Morgenmad
9.00-10.30:  Sang og ”øsom” afslutning
11.15:           Afgang med Sejerøfærgen

Underviserne:

 

 

 

 

 

 

“22-år og alligevel verdensklog – Selv ville Jens Westerskov Andersen nok finde en mere ydmyg måde at præsentere sig selv på, men beskrivelsen rammer næppe helt ved siden af skiven”, skriver Fyens.dk

Jens Westerskov Andersen er uddannet sociolog fra Ålborg Universitet. Han har skrevet speciale om de små øer, og har indgående beskæftiget sig med dette også i sit efterføgende virke som foredragsholder. Han er født og opvokset på Lyø, og har der bidraget til at få fortalt gode historier om Ø livet og dets utallige muligheder. Han har været på Sejerø i 2019 på vores Højskoledag, hvor han for første gang var i en samskabende proces med Ø filosof Jørgen Rasmussen.

 

 

 

 

 

 

 

Jørgen Rasmussen – den eneste nulevende Ø filosof i Danmark. Jørgen har skrevet bogen “Fast Grund under fødderne»Fast grund under fødderne? – Ø-filosofiske pejlemærker«. Her stiller han skarpt på spørgsmå om småøernes særlige kendetegn og potentialer: Hvad er øer egentlig? Hvad kan de bidrage med? Og hvordan for man skabt en større dynamik mellem øer og fastland i Danmark?
“I en globaliseret verden, hvor alting går rigtig hurtigt, risikerer man, at flere mindre steder mister deres betydning – hvad enten det er decideret øer med vand omkring eller små bysamfund eller boligområder. Og derigennem stilles der ikke alene et spørgsmål i bogen om, hvor øerne er på vej hen, men også hvordan vi kan bruge tankegangen på øerne til at skabe et mere dynamisk Danmark”, siger Jørgen Rasmussen.
Jørgen har boet på Omø i 13 år og har ved flere lejligheder været inspirator med sine besøg på Øernes Højskole.

Tilmelding