Bæredygtige skabelser i hus og have

Bæredygtige skabelser i hus og have

Kurset er ikke p.t. programlagt, men det kunne se ud som nedenstående.
Kom gerne med dine ønsker og kommentarer, hvis det er noget, der har din intersse. Send en besked til:
dittewest@dittewest.dk eller brug nedenstående formular

Program:

I får viden om hvad bæredygtigt byggeri er, hvorfor det er vigtigt i relation til
FN´s 17 bæredygtighedsmål. Verdensmålene
Der vil være daglige Workshops, hvor I får mulighed for i praksis at arbejde med konkrete bygge- og renoveringsløsninger i samarbejde med kompetente håndværkere. I får får lejlighed til at samtale med andre om ens egne bæredygtighedsmål.
Målgruppen er alle med interesse for at finde nye veje til at bygge og renovere på en bæredygtig måde – håndværkere, ingeniører, arkitekter, studerende, selvbyggere.

Dag 1
8.50: Ankomst til Sejerø med færgen.
I bliver modtaget og transporteret ud til Højskolen. Indkvartering.
10.00 – 11.00: Formiddagskaffe og introduktion til ugen v. Ditte West
11.00 – 12.00:  Oplæg
Bæredygtige byggeløsninger v. Lars Jørgensen fra Egen Vinding blandt
andet fortællinger om det åndbare hus Velkommen til Det Åndbare Hus
12.00 – 13.00: Frokost
13.000 – 15.00: Præsentation af Workshops
Introduktion og afstemning af forventninger og ønsker
Workshops:
Ler maling og isolering ved Lasse Nielsen – bæredygtig bygger
Landskabelser i haven ved Martin Hedevang Andersen -landskabsarkitekt
Fremstilling af genbrugsmøbler v. Katrine West Kristensen og
Uffe Black Nielsen – begge arkitekter
15.00 – 17.00: Workshop
18.00:  Aftensmad
19.30:  Aftenprogram
Byggeriets arkitektoniske og bæredygtige idéer v. Uffe Black Nielsen

Dag 2
8.00 – 9.00:     Morgenmad
9.00 – 9.30:     Sang og dagens ord
10.00 – 11.00: Oplæg
Cirkulær økonomi i landskabsarkitekturen
v. landskabsarkitekt Martin Hedevang Andersen
11.00 – 12.00: fælles Samtale om at definere sine egne bæredygtige løsninger
12. 30 – 13. 30: Frokost
13.30 – 17.00: Workshops
18.00: Aftensmad
19.30: Aftenprogram
Musik – forundring – film eller gåtur

Dag 3
8.00 – 9.00:  Morgenmad
9.00 – 9.30: Sang og dagens ord
10.00– 11.00:  Oplæg
Bæredygtigt Hverdagsliv – individ og samfund
v. Lise Drewes. Sociolog
11.00 – 12.00 Vandretur til Revet med Henry Larsen. Sejerø kender og fortæller
12.00– 13.00: Frokost
13.30 – 17.00: Workshop
18.00: Aftensmad
19.30: Aftenprogram
Samtale og tid til forundring – gåtur

Dag 4
8.00 – 9.00: Morgenmad
9.00 – 9.30: Sang og dagens ord
9.30 – 11.00: Samtale om nye bæredygtighedsmål
11.00 – 12.00: Evaluering af dagene
12.00 – 13.00: Frokost
Tid til rundtur på Sejerø med besøg i kirke, kulturhus, havn.
15.15: 
Afrejse med færgen 

Undervisere:
Martin Hedevang Andersen

 

 

 

 

 

Martin Hedvang Andersen er uddannet landskabsarkitekt. han er medstifter af firmaet Out of Office Architecture –  et landskabsarkitektfirma, der arbejder med livet i byen, som det leves, forstås og forandres.
Martin og hans firma  skaber og formidler projekter, der spænder fra innovativ borgerinddragelse til klassisk landskabsarkitektur. De har meget fokus på dialog d de involverede og de gør brug af genbrug i udviklingen af projekter.
“Vi skaber rum for brugerne til at de selv kan få en hammer i hånden og derved indgå i frembringelse af det endelige projekt. vores erfaring er, at det  både skaber en bedre forståelse af projektet og samtidig et større ejerskab.”

Uffe black Nielsen

 

 

 

 

 

Uffe er uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskolen i København. Uffe er også uddannet tømrer, så han er en mand der forstår at koble sine arkitektoniske tanker og idéer – de er mange og ofte kontroversielle – til en praktisk hverdag.
Uffe har altid været optaget af træ som byggemateriale. Han har for nylig erhvervet en landejendom ved Faaborg, hvor han vil  opføre et Forstbotanisk Center netop med vægt på de forskellige træsorters egenskaber i byggeriet.
Uffe har medvirket ved utallige kunst udstillinger med anderledes og unikke installationer – f.eks en udstilling, hvor materialet udelukkende var papir.
Uffe har en særlig evne til at bringe orden i noget, der tilsyneladende ligner kaos.

Eksperimenterende arkitekt planlægger videnscenter i Pejrup

Katrine West Kristensen

 

 

 

 

 

 

 

 

Katrine West Kristensen er uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole i København.
Katrine er ansat på Vandkunsten i København, som skriver følgende om hende:
“Katrine er en designstærk arkitekt hos Vandkunsten og arbejder som sagsarkitekt med alle fagets facetter i idé- og projektudvikling, projektering og tilsyn. Katrine er dybt involveret i Vandkunstens arbejde med bæredygtighed særligt indenfor genbrug, cirkulært byggeri og alternative byggematerialer.”
Katrine har tegnet Det moderne Tanghus på Læsø, som har modtaget en pris blandt mange andre projekter som et af de bedste bæredygtige byggerier i  Verden.
Hun var en af initiativtagerne til Sejerø Musik- .og Kunstfestival som fra 1910 – 1915, som  tiltrak unge kunstnere, musikere og entreprenører fra hele Danmark.
Hun stod bl.a, for skabelse af Gildesalen i Hønsehuset ved Marbjerg.

Gildesal til lands og til vands

GILDESALEN

Tilmelding