3/8 Grundtvig og hans virkningshistorie

150,00 kr.

Thorstein Balle fortæller om Grundtvig med udgangspunkt i hans bog Grundtvigs skolevej.

19.30

150 kr. incl. kaffe og kage

Beskrivelse

Thorstein ved alt, hvad der er værd at vide om Grundtvig.

Det er derfor en enestående chance for at komme helt tæt på ånden bag Højskolebevægelsen og Grundtvigs indvirken på det danske uddannelsessystem.

Thorstein er cand. pæd.  og senior forsker og har senest udgivet bogen Grundtvigs skolevej i 2022.

Herunder yderligere info om Thorsteins store viden.

https://www.folkeskolen.dk/dannelse-formalsparagraffen-friskoler/ham-grundtvig-han-er-eddermame-svaer-at-fa-smidt-ud/4683401

https://www.information.dk/debat/2012/05/hverdagen-del-pensum?lst_cntrb