25/7: Jens Westerskov Andersen fortæller om Acton Friis´ og Johannes Larsens rejser til de danske øer i 1920´erne

150,00 kr.

Prisen dækker foredrag, kaffe og kage

Ikke på lager

Kategori:

Beskrivelse

“Den Fremmede, der første Gang kommer til Sejerø, vil vel som vi paa sin første Vandring over Øen søge til dens højeste Bakke Kongshøj. Man har herfra et fortrinligt Overblik over næsten hele den sydøstlige Del af Øen, hvor nogle af de mærkeligste, kegleformede Bakker ligger langs Kysten i Nordvest henimod Kongstrup By. De syner godt paa den jævne Flade, som en Kæde af Kratere ligger de — intetsteds paa Øen er Indtrykket af „Maanelandskab” mere iøjnefaldende! Det er et fremmedartet og besynderligt Syn, betagende ved sin Alvor.”

Sådan skriver Acton Friis om sit besøg på Sejerø i værket De danskes land.

Jens Westerskov Andersen er en vis og erfaren ø entusiast – og tilmed ø bo fra Lyø.
Jens har skrevet speciale på sociologistudiet om de danske småøer, og er nu i gang med en PHD om samme emne.
Jens er aktiv i alle kredse omkring småøernes glæder og udfordringer, og han er meget optaget af deres overlevelse.

Du kunne også være interesseret i…