Udlejning

Fra 1. juli 2020 bliver det muligt at leje Højskolens bygninger til formål, der ikke strider mod Højskolens værdigrundlag.

Vi udlejer til foreninger, skoler, virksomheder, højskoler og private.

Folder

Højskolen står også for udlejning af de 3 sheltere i bunden af haven.
De kan bookes på tlf. 21255826 eller tlf.  61603473.
Det koster 20 kr. pr. person at benytte sheltere. Vi søger for, at der er slået græs, at der er ryddelig, og vi vedligeholder shelterne.
Der er adgang til vand ved i haven Højskolen.

Der er bålplads, men man skal selv medbringe brænde.