Fondsstøtte

Øernes Højskole Sejerø har modtaget støtte fra forskellige nationale og internationale puljer, samt fra donationer og støttemedlemskaber. Vi er meget taknemmelig for den store støtte.

I 2022 modtog vi støtte på 700.000 fra Realdanias pulje Underværker til renovering af skolen. Du kan læse mere her om vores projekt.

EU støtte

Øernes Højskole har modtaget støtte fra EU til “Øernes Højskole Sejerø – Nye rammer for bæredygtig omstilling og Ø Entreprenørskab – Fase 2”

Idéen er, ved at ombygge Den gamle Østre Skole på Sejerø, til en lille Ø Højskole, der ikke alene er en saltvandsindsprøjtning til samfundet på Sejerø, men som også ønsker at bidrage til at booste livskraft, iværksætteri og bæredygtig omstilling på andre småøer i Danmark såvel som i resten af Verden.

Øernes Højskole ønsker at bidrage til øget entreprenørskab, innovation og samvirke for bæredygtig forretningsudvikling på øer og i yderområder, og vi forventer, at vi på Sejerø kan generere faste arbejdspladser i form af forstander, rengøring og pedelfunktion.

Øernes Højskole ønsker både ved sin beliggenhed, sine rammer og sit indhold at medvirke til at skabe en bæredygtig, social- og erhvervsmæssig udvikling – herunder tilflytning, der bygger på øernes og landdistrikternes særlige kultur- og naturværdier. Vi ønsker at fremme forståelse af hvad bæredygtig praksis er/kan være – hos det enkelte menneske – og i fællesskaber. Højskolen vil bygge på ø-samfundenes særlige muligheder for at støtte dette fokus.

Projektet er støttet af “Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdi-strikterne: Europa investerer i landdistrikterne”.
Læs mere om Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)