Betalingsbetingelser

  1. Tilmelding til kursus sker ved køb i vores webshop, enten ved betaling af depositum eller det fulde beløb.
  2. Det fulde beløb eller depositum refunderes ved framelding i indtil 8 uger før startdatoen for kurset.
  3. 50% af det fulde beløb refunderes i indtil 14 dage før startdatoen for kurset.
  4. Ved indbetaling af depositum ved tilmelding, skal det resterende beløb betales senest 8 uger før kursusstart. Der vil blive sendt en påmindelse før betalingsfristen. Hvis ikke fristen overholdes frafalder tilmeldingen, og depositum refunderes ikke.