Bestyrelsen og skolekredsen

Bliv medlem

Højskolen har en skolekreds på over 130 medlemmer.

Som medlem af skolekredsen får du invitation til den årlige Generalforsamling, hvor du kan give din mening til kende og komme med forslag til drift af Højskolen. Som medlem får du også løbende information om skolens aktiviteter og kurser.

Medlemskab koster kr. 100,00 årligt.
Køb medlemsskab her

Bestyrelse, vedtægter og referater

Øernes Højskole Sejerø har aktiv en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen for to år af gangen. Bestyrelsen består 2024 af:

Formand: Torben Engberg
Kasserer: Kirsten Draiby
Næstformand: Niels Lolle
Medlem Josefine Mikuta Poulsen
Medlem: Marianne Ryttov
Medlem: Henry Larsen
Medlem udpeget af Sejerø Beboerforening: Anne Khærulff

Du kan se referater her: