Om Højskolen

Øernes Højskole Sejerø blev etableret i 2012 som matrikel løs skole og er organiseret som en selvejende institution med en bestyrelse på syv personer og en skolekreds på ca. 100 medlemmer. Foreningen købte Østre Skole i 2019 og har siden da renoveret huset og etableret sig i de gamle lokaler.

Højskolen tilbyder i dag korte kurser, hvor bæredygtighed altid er et omdrejningspunkt. Hvad enten det er er mad, indretning, håndværk, musik, skrivning, maleri, vandring eller sang vil der altid være en miljømæssig vinkling.

Se den lille film, som LAG Småøerne har lavet, som viser hvad deres bevilling er gået til.

https://youtu.be/_Ye5sObFC7I

Øernes Højskole har deres eget husorkester.

Baggrunden for etablering af Øernes Højskole Sejerø – og alle skolens projekter – er den befolknings- og erhvervsmæssige afvikling, der finder sted på småøerne og i andre yderområder. Mange øer og landdistrikter er i dag ramt af tilbagegang i befolkningsgruppen i den arbejdsduelige alder, såvel som i børne- og ungdomsgrupperne. Det betyder, at opretholdelse af et velfungerende samfund med skole, læge, præst, dagligvareforretninger og infrastruktur er truet i disse områder.

Den udviklingstendens har også gjort sig gældende på Sejerø, som er en lille ø beliggende i Sejerøbugten – ca. 11 km lang og 2 km bred. Øen hører under Kalundborg Kommune og har ca. 350 fastboende – og ca. 390 sommerhus-ejere. I højsæsonen anslås det, at der bor ca. 4000 personer på Sejerø.Alligevel tror vi på, at borgere og ildsjæle kan bære en udvikling frem gennem visioner og indsatser, der tager udgangspunkt i øernes potentialer og fællesskabets mangfoldighed og styrke.

Øerne har en særlig plads i manges hjerte. Vi drages mod de mindre øer, hvor naturen, menneskene og dagens rytme opleves anderledes end på fastlandet. Vi står af færgen, kører over broen og fornemmer, at der er en særlig stemning og livskvalitet på øerne. Vi er ikke i tvivl om, at de fleste – ikke blot danskere men også andre europæere – deler vores ønske om, at der fortsat skal være liv på de små øer.

Skolekredsen omfatter bl.a. beboere og erhvervsdrivende på Sejerø og andre øer, uddannelsesinstitutioner i Kalundborg og Roskilde samt en række ressourcepersoner.

Foreningens bestyrelse leder i dag højskolen (på frivillig basis) – men samarbejder med en række frivillige fra øen og skolekredsen, som løbende har stillet sig rådighed i forbindelse med højskolens projekter. Bestyrelsen har et bredt spænd af relevante kompetencer – bl.a. en landskabsarkitekt, en cand. merc. phil., en professor i miljøvidenskab, en entreprenør og en håndværker. Alle er engagerede folk med stort netværk.

Skolens formål er bl.a. at: sætte fokus på ideer og handlinger som fremmer bæredygtighed hos det enkelte menneske, i fællesskaber og i natur og miljø. Højskolen ønsker at bruge øernes – nationale såvel som internationale – særlige muligheder for at støtte dette fokus.